Portfolio

 
Här är ett urval av mina bilder. Tryck på bilden för att förstora den. 
 
Skogliga uppdrag
 
1 & 2 Kunskapsdirekt (skogsbilvägnät)
3 Examensarbete - Anna Hallmèn, SLU (barktäkt)
4 & 5 Skogssverige (massavedsprocessen)
6. Norra Skogsägarna (personalen i Södra Ångermanland).
7. Norra Skogsägarna (julkort).
8. Skogssverige (skogscykeln)
9. Skogen i Skolan (min väg till skogen)
 
 
Icke-skogliga uppdrag 
1 & 2. Logotyp Discemus consulting
3-5. Förslag till gårdsplan, Lillänget fritids.
6 & 7. Sinnesroträdgård Sollefteå Kyrka
 
Publicerat på bloggar
 
 
1. Stickklubben
2-5. Tjejkraft
 
Barnböcker (ej publicerade)
 
 
 
 
Egna projekt