Det är söndag

Stillhet över byn

(null)
(null)
(null)

Glitter i skogen 

(null)
(null) (null)
(null)

Solkatter på smutsigt golv men friden i en rengjord ugn. Fotosyntesen skramlar igång bland klorofyllet.

(null)
(null)
(null)
(null)

Tid för att andas. Tänka. Vila. Det är söndag! 

(null)